Makluman

1. Untuk syarat-syarat permohonan, sila rujuk Syarat Pengurangan Pinjaman Pelajaran (Conversion)

2. Pastikan maklumat diisi dengan lengkap dan sempurna sebelum hantar. Sila rujuk Panduan Pengguna

3. Hanya 1 permohonan sahaja dibenarkan untuk setiap Pemohon. Pastikan maklumat dan dokumen diisi dengan lengkap.

4. Permohonan Pengurangan Pinjaman akan terbatal sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu.

5. Di bawah Seksyen 5, Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989), seseorang Pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara 2 Tahun atau didenda RM2000.00 atau kedua-duanya sekali.

PERHATIAN

RM300.00
Bayaran Komitmen Semasa Permohonan

Bayaran komitmen sebanyak RM300.00 perlu dibuat sebelum pengurangan bayaran balik (conversion) diberi pertimbangan. Bayaran tersebut adalah merupakan sebahagian daripada bayaran balik pinjaman.